⏱️ איך לצמצם את זמן ההתאוששות שלנו ממשבר? הפתרון: תכנית עסקית דינמית

עוד הקלות צפויות בסגר

וחלקינו מתחילים להרגיש

"סוג של" חזרה לשגרה

יש כאלו שאשכרה חישבו את זה

וטוענים שבישראל

מדד החזרה לשגרה עומד על כ-60%.


אנחנו בהחלט מתחילים להרגיש תנועה

אנשים יותר יוצאים

אנשים יותר מעוניינים להיפגש (פיזית)

אנשים יותר יוזמים.


יש האומרים, עד הסגר הבא?


בואו נהיה כנים,

יש עסקים וחברות

שנפגעו יותר

ויש שפחות.


אפשר להגיד שמה שאפשר

לעסקים ולחברות שנפגעו

לשרוד

זהו זמן ההתאוששות שלהם.


כמו בספורט כך בעסקים

אם אנחנו עושים פעילות גופנית מאומצת

לחלקינו יקח כמה דק' להתאושש

ולחלקינו יקח מס' שעות (ואפילו ימים) להתאושש


למי לדעתכם יקח פחות זמן?


כנראה למי ש"בכושר".

ובמילים אחרות,

אלו שבנו תכנית אימונים

שידעו שהם צריכים להתקדם

בנחישות

וב-ה-ד-ר-ג-ה

על מנת שלא יפצעו

ובכך יצרו קצב התאוששות מהיר יותר.