נעים להכיר: דוח תזרים מזומנים

עודכן: 2 בינו׳

אתם מכירים את הרגע הזה... שבו אתם נשענים על הדלפק בחנות או על דלת הכניסה לעסק, מסתכלים באפליקציה של הבנק, מגרדים את הראש ושואלים את עצמכם, לאן כל הכסף הלך?


לא משנה כמה מתוחכם המודל העסקי שלכם, כמה אתה רווחיים או כמה משקיעים מעוניינים לתמוך בכם, לא תוכלו לשרוד אם אתם לא יכולים לנהל את תזרים המזומנים של העסק שלכם.

לכן, אחת ההמלצות הראשונות לניהול כספי נכון של עסק נוגעת לבקרה אחר פעילותו, בהיבט של ניהול תזרים מזומנים. פעילות זו מתווספת למעקב אחר דוח רווח והפסד, היות וכל אחד מהם מציג זווית שונה של המצב הכספי של העסק.


בפוסט זה, אסביר מה ההבדלים בין שני הדוחות, ואתן דוגמאות למצבי קיצון אפשריים.הגדרות:

דו”ח רווח והפסד הנו דו”ח המפרט את הכנסות העסק ואת הוצאותיו, בהתאם למסמכים, על פי סיווגים שונים, לתקופה מוגדרת. הדו”ח אינו מתייחס למועד קבלת או הוצאת הכספים בפועל.

תזרים המזומנים הנו דו”ח המפרט את התקבולים והתשלומים בעסק, על פי סיווגים שונים, במועד ביצועם בפועל.


התזרים מאפשר לעסק לוודא את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות ובמסגרות האשראי שלו, ולהיערך בהתאם במקרה הצורך.

ההבדלים המרכזיים ביניהם נובעים מכך שתזרים המזומנים מתייחס למספר היבטים נוספים, שאינם מופיעים בדו”ח רווח והפסד.


להלן מספר דוגמאות:

מע”מ – בתזרים התקבולים והתשלומים נרשמים עם מע”מ, וכן נרשם גם התשלום החודשי או הדו-חודשי למע”מ.

הלוואות – בדו”ח רווח והפסד מופיעים בסעיף “הוצאות מימון” רק תשלומי הריבית, המהווים הוצאה. החזרי הקרן אינם מהווים הוצאה (כפי שקבלת הכסף לא נרשמה כהכנסה) ולכן אינם נרשמים בדו”ח רווח והפסד. בתזרים המזומנים? מופיעים הן תשלומי הקרן והן תשלומי הריבית.

התחשבות בתנאי תשלום – דו”ח רווח והפסד נבנה על פי מועדי החשבוניות, ללא התחשבות אם הכסף שולם או נתקבל בפועל. התקבול או התשלום בדו”ח תזרים מזומנים הנם על פי מועד תנועת הכסף בפועל.


מסקנות

המסקנה המיידית היא שגם עסק רווחי צריך להיות רווחי מספיק על מנת לכסות את התחייבויותיו שאינן מופיעות בדו”ח רווח והפסד. בפועל, ייתכנו מצבים בהם יש סתירה בין מצב העסק על פי כל אחד מהדו”חות.


רווח והפסד חיובי, תזרים מזומנים שלילי – עשוי לנבוע ממספר סיבות, כדלקמן:

רווחיות - הרווח אינו מספיק על מנת לעמוד בכל התחייבויות העסק, שחלקן אינו מופיע בדו”ח רווח והפסד. דוגמה נוספת, גבייה – תקבולים מלקוחות טרם ניגבו, למרות שיצאו חשבוניות עבורם ונרשמו בדו”ח רווח והפסד.


רווח והפסד שלילי, תזרים מזומנים חיובי– עשוי לנבוע גם כן ממספר סיבות. כדלקמן:

דחיית תשלומים לספקים – נתקבלו חשבוניות מספקים ונרשמו כהוצאה, אך הכסף עבורם עדיין לא יצא מחשבון הבנק. הזרמת כספים שאינם קשורים להכנסות העסק – כגון הלוואות בטווח הבינוני והארוך, בעסק בריא, צריכים הן תזרים המזומנים והן דו”ח רווח והפסד להראות מגמה חיובית. רק כך ניתן לדעת כי מדובר בעסק רווחי, המסוגל לעמוד בהתחייבויותיו ולספק הכנסה או רווח לבעלים.


 

זקוקים להכוונה ממישהו מנוסה שילווה ויעזור בתכנית העסקית, תזרים מזומנים, עבודה מול רו"ח החיצוניים וממשקים אחרים, יעזור באסטרטגיה הפיננסית ועוד ? מוזמנים לבדוק את תהליך הייעוץ הכלכלי 1:1 שלי, או פשוט ליצור איתי קשר. בהצלחה,

דביר

#תזרים_מזומנים #ייעוץ_פיננסי #ייעוץ_עסקי #תכנון_עסקי

125 צפיות0 תגובות